لابد اول مافین می خورن بعد کارای بد می کنن....یا اول کارای بد میکنن بعد مافین می خورن...یا کارای بد و با مافین می کنن!!! ما چه می دونیم؟ ماها نباید فکر کنیم که...باید سرمونو مث بز بندازیم پایین و از فیلتر رد نشیم...چون زشته!!

Posted by shahrzad at January 13, 2007 10:05 PM

خداییش حتما یه چیزی بوده که تو ,تو گوگل سرچش کردی,وگرنه که از همون دیکشنری موبایلت معنیشو میدیدی دیگه

Posted by ??? at November 30, 2006 1:42 PM

real silly!

Posted by semialism at November 29, 2006 10:35 AM

LOL!!! Bakereh!!! is it for real or u jus kiddin?! sorry if its stupid question tho

Posted by kamyar at November 29, 2006 5:20 AM