سمی‌جون غلط کرد هر کی گفت. به منم زیاد می‌گن. کلاً ما دلقک‌ها همیشه مورد طعن حسودان بودیم دیگه :(

یه کاری می‌کنیم. تو پینگ کن، مرد باش، منم لینکت رو می‌ذارم. بعدش هم اینکه چجوری فیلتر بلاگرولینگ رو دور بزنم؟

Posted by قصه‌های عامه‌پسند at November 28, 2006 8:54 PM

آخه پینگ نمی‌کردی که :)) همینجوری باید سر می‌زدم شانسی.

Posted by قصه‌های عامه‌پسند at November 28, 2006 7:03 AM

کلیک من هنوز دستیه بابا. مگه تو برقی گرفتی؟ ای‌ول بابا مایــــــــــــه!

Posted by semi at November 27, 2006 3:59 PM

lol

Posted by kamyar at November 27, 2006 7:38 AM

و تو هم راجع بهشون نمی‌نوشتی و منم که عقده ی ابراز عقیده دارم، نظر نمی‌دادم!
ولی بین خودمون باشه ... یه یارویی می‌گفت که هر کلیک اضافه موس اهالی تهران رو اگر بر مقدار مصرف برقش ضرب کنیم ... برق یه روستای تاریک رو تامین می‌کنه!
حالا فکر کن برقی که تو برای نوشتن این مطلب مصرف کردی و من برای نوشتن نظرم و ... پسر خدا ما رو ببخشه!!

Posted by Lord at November 27, 2006 12:32 AM