یعنی اگه تلاشمو کنم می تونم یه ان شمو در جرگه پست "آقا عجب انایی پیدا می شن" صدق کنم؟

Posted by ??? at September 26, 2006 10:04 PM

اینی که گفتی برای دانش آموزان پیش دانشگاهی که یک کلمه هم درس نخوندن صادقه؟

Posted by ahou at September 26, 2006 7:55 PM

آخ كه با اين حرفت روحيه منو تركوندي !

Posted by Esmaeil at September 26, 2006 4:35 PM

حالا ایده شما واسه چیز شدن چیه :-؟

Posted by gogo at September 26, 2006 3:05 PM

البته من تا دویست نار هم حاضرم بدم. نمیشه بازم؟

Posted by semialism at September 26, 2006 11:02 AM

صد نار بده آش
به همين خيال باش.

Posted by maryam at September 26, 2006 10:41 AM