طي تحقيقي 20 ساله و با بررسي روي نمونه اي 2 ميليون نفري، مشخص شده است که "انتر" هاي با "الف" در سنين بزرگسالي آدمهاي بي ‌هويتي مي‌شوند. بیایید با حمايت از "عنتر" هاي "عين"دار و اصيل، آينده اي روشن بسازيم.

Posted by انجمن حمايت از عنتر هاي عين دار at September 10, 2006 10:44 PM

با عين ه ديگه. به معاني خرمگس، نوعي ميمون و در اصطلاح جهت توهين به اشخاص، به معناي بدترکيب به کار مي رود!
در ضمن با الف هم مي نويسند.
ر.ک. لغتنامه دهخدا

Posted by آزاده at September 10, 2006 9:26 PM

اتفاقا هی فکر کردم که با کدوم بود نتیجه گرفتم با الفه!

Posted by semialism at September 10, 2006 5:33 PM

میگن آدم پولش که زیادی کنه در کونش هم میماله
قضیه همین Dior ئه!

Posted by Short at September 10, 2006 12:01 PM

همين امثال شما هستين که نسل آينده رو تحقير مي‌کنين و گند مي‌زنين بهشون ديگه؛ "عنتر" رو با "ع" مي‌نوسين! اگه از الان ياد بگيري با نسل آينده درست رفتار کني، اونا هم "عنتر" هاي حسابي اي از آب در ميان

Posted by soroush at September 10, 2006 9:33 AM

?want one

Posted by Diba at September 10, 2006 3:45 AM