من که راضی نیستم ، خدا هم راضی نباشه!

Posted by aaber at September 9, 2006 11:29 AM

اون یکی کارتو هم بذار! D:

Posted by Simple at September 8, 2006 8:44 AM

چرا من براش apply کردم

Posted by semialism at September 7, 2006 9:03 AM

کارت معافیت از مخ نداریم ؟

Posted by 2ba at September 6, 2006 11:19 PM

زنده باد بهمن کارگر!!

Posted by Diba at September 6, 2006 11:01 PM

بله بدان! تو زندگيتو مديون سرتيپ 2 پاسدار بهمن کارگري! اي جوان ديپلمه.

Posted by آزاده at September 6, 2006 8:08 PM

اين خودتي ؟ چقدر شبيه اين اسمايلي هاي ياهو مسنجري !!!!
اگه خودتي چرا ديپلم ؟ نگفتن تا حالا چجوري معاف بودي ؟

Posted by مريم at September 6, 2006 12:04 PM

:) تبریک به این فرد خوشبخت!

Posted by ahoo at September 5, 2006 8:05 PM

اِه ... پسر اینجا هم کامنتینگ داره :دی
من این همه مدت نفهمیده بودم که.........

کفالت ؟
چشتون روشن!

Posted by راحيلا at September 5, 2006 7:35 PM

مبارکه!شیرینیشو کی میدی؟؟؟

Posted by golnazvala at September 5, 2006 6:23 PM

ااااااااااااااایول!!!

Posted by برون کا at September 5, 2006 5:55 PM