حالا بفرماييد سوار شيد

Posted by اشعث at August 12, 2006 11:52 AM

میمیری حالا بهش لینک بدی؟

Posted by Diba at August 9, 2006 12:51 AM

آره واضح که هست. گمونم ولی زدی به کاهدون! تو تو این صفحه آخه لینک میبینی که میخوای دومیش باشی مرد حسابی!

Posted by semialism at August 9, 2006 12:02 AM

وسیله که زیاده . مهم اینه که از وسیله استفاده بشه یا نه .
لینکت کردم . وبلاگم به بازدید کننده نیاز داره . واضحه ؟

Posted by بهداد at August 8, 2006 12:24 PM