بوی پست پاک کردن میاد !

Posted by خارج از زندگی at June 22, 2006 12:16 AM

عجب بحث کارشناسانه ای راه افتاده...
جسارتا بنده معتقدم هیچ چیز در نوشتار حضورش حیاتی تر از "ویرگول" نیست!
حالا باز خود دانید...
به مهندس جماعتم رفرانس ادبی داده نشه بهتره!

Posted by Sara at June 21, 2006 12:02 AM

migam, khob baa"z" benvisid hmeh raazi baashan!!

Posted by Pedram at June 20, 2006 4:24 AM

نه راستش :)

Posted by نازلی دختر آيدين at June 20, 2006 3:43 AM

بالاخره چجوری میذاری ؟

Posted by سحر at June 19, 2006 9:06 PM

آي آرش دندي ! داري شديداً منو تحقير مي‌کني ها ....
گفته باشم که اندر اين پيکار - عيب نقاش مي‌کني هشدار

Posted by همون موجود at June 18, 2006 11:25 PM

نازنین بالام من گنده چیه... خبرنامه کنفرانس سه روزه اونم دانشجویی برق که نشد رفرنس ادبیات و دیکته و دستور زبان عزیز من...
از قدیم گفتن کار رو شما بسپر به کاردون .کاهم بریز تو کاهدون.

Posted by arash. at June 18, 2006 8:36 PM

"برو درشو بزار" یا "برو درشو بذار"... مسئله این است!

Posted by Diba at June 18, 2006 6:02 PM

آهاي! هر کي "اين موجود" مذکور رو تحقير کنه، خره. حالا چه بزاره، چه بذاره !

Posted by "اين موجود" مذکور at June 18, 2006 3:34 PM

خب چه اشکالی داره اگه یکی استدلال کنه همه هم خوششون بیاد از اون به بعد اون کارو بکنن همه؟ اصلا همینه دیگه، اگه نبود که هنوز همه فارسی پهلوی حرف میزدن. بعدشم زبون حالا گوهر درونی آدما نیست که ریده شه توش، یه چیزیه آدما ساختن باهاش ارتباط برقرار کنن هر جور که دوست دارن باید همونجوری باشه. نمی فهمم اصلا چرا گنده می کنن یه چیزایی رو. زبونه دیگه چیه مگه؟

Posted by semialism at June 18, 2006 9:57 AM

به شیخ می گن شاهدت کیه میگه همین برو بچس دیگه.

Posted by آذاده at June 18, 2006 7:11 AM

همینجوری می شه یه دفه میبینی اه چی شد ریده شده تو زبون .آدم واسه خودش استدلال می کنه خوششون میاد ملت شیوع پیدا می کنه یه حرکتی.دستور زبان اوریژینال که نمی ره بخونه کسی، حرف همو گوش می کنن .word of mouth اه به قول تو.همون گراف و رنگو اینا . حالا شایدم اصلا درست باشه استدلال در این مورد خاص به هر حال من نوشتم دیگه نظر انتقادیمو منظورم به تو و این پست نبود .ولی آدم اگه دلیل می خواد بیاره نباید اینجوری مرجع بیاره آخه.مجله کنفرانس دانشجویی برق بوده ،دستور زبان معین که نبوده.

Posted by arash. at June 18, 2006 2:13 AM