علامت تعجب و اینا رو می خوای بزار می خوای نزار. یعنی اگه گزاشتی هم گزاشتیا ولی نزاشتی هم نزاشتی. حالا بزار و نزار چه فرقی می کنه هان؟ امان ازین قواعد و قوانین.

Posted by آزاده at June 17, 2006 9:47 PM

زورت به نقطه می رسه ؟

Posted by tangerine. at June 16, 2006 9:28 PM


...
دلم به این اّیکنه خوش بود... هربار که میومدم میدونستم اول باید رو اون کلیک کنم ببینم کی چی میگه...
...
حالا دیگه به اونم اتکایی نیس!
...

شاعر میگه:
اینست راه ما...
راه من
و تو!

Posted by Sara at June 16, 2006 8:06 PM

دوره این کامنتا گذاشته ولی خدایی خندیدم !

Posted by خارج از زندگی at June 16, 2006 6:54 PM