کوهی از مشکلات لایتغیر!

Posted by Omid at June 21, 2006 9:11 PM

narcissism <--------------------- |:

Posted by . at June 21, 2006 1:09 AM

از چند جهت میشه بررسی کرد : میشه گفت X زدن . میشه گفت تا حالا دوربین ندیده بودند. میشه گفت انرژی زیادی توشون ذخیره شده بوده. میشه هم گفت فقط برای اینه که جماعت خواننده رو بذارین سر کار !!!

Posted by مریم #me# at June 13, 2006 9:47 PM

جاذبه زمین. یک آن از بین رفته !!!

Posted by NaZbanoo at June 13, 2006 10:42 AM

دقیقا!!! اومده بودم بگم "مرد سالاری "

Posted by Sara at June 12, 2006 11:58 PM

آخی نازی...بعد از چند وقت بردنتون گردش علمی؟

Posted by seti at June 12, 2006 6:24 PM

مشاهده خوانند معروف جنیفر لوپز یا .. و شادی مفرط!

Posted by deci at June 12, 2006 4:25 PM

نشون دهنده اینهپکه هرمز یک منحرفه خوشحاله

Posted by یاسر at June 12, 2006 4:21 PM

نشون دهنده ي اينه که يه روز از آسمون يه سري آدم افتادن پايين که چون تو هم اونجا بودي، تونستي باهاشون دوست شي ! (:
تبريک ميگم (:

Posted by hamid at June 12, 2006 9:03 AM

مزقل ها

Posted by parisa at June 12, 2006 8:29 AM

جهانی شدن.

Posted by Agh Teymoor at June 12, 2006 4:12 AM

گذشتن توپ از خط دروازه - در ظاهر!
و غیرت و غریو ملی - در بطن

Posted by at June 12, 2006 4:09 AM

احتمالا چیپساشونو قبلا خوردن چون تو تصویر نیست !

Posted by mahour at June 11, 2006 11:08 PM

که هرچي تو بگي همه گوش مي کنن.

Posted by آزاده at June 11, 2006 10:44 PM

مرد سالاری !!!

Posted by خارج از زندگی at June 11, 2006 6:56 PM