چه جالب هان!اینو باید تو پست اول میگفتی،خیلی باحا له این کامنتها!:(

Posted by golnazvala at June 13, 2006 12:35 AM

من فکر کردم خودت نمره مي دي به پستات!

Posted by آزاده at June 9, 2006 8:14 PM

بهتره اون فرم رو بی خیال شی و یه توضیح درباره چگونگی این اعداد بغل بدی ! ... این جالب تره !!

Posted by Hosse!n at June 8, 2006 10:57 PM

چه قدر خنگْْید! خب یه بار کلیک می کردید که انقدر فسفر نسوزونید

Posted by at June 7, 2006 12:10 PM

اون فرم رو میدی به بزی، فرم آخرین وضعیت شمبول رو میگیری. یکیش رو خودت می خوری، یکیش رو میدی به نونوا.

Posted by LiTi at June 6, 2006 12:13 AM

نمی خواد پرش کنی. همون جور مشخصات اولیه رو بنویس و پست کن. لازم شد اضافه می کنن خودشون. من تازه پست کردم و دفترچه م اومد. ولی نری سربازی ها! بیکاری؟ من معاف شدم آخه.

Posted by at June 5, 2006 11:35 PM

یاد مادرForrest Gump افتادم یهو!
زن بی چاره...

Posted by Sara at June 5, 2006 9:23 PM

ااااااااااااااااااااااااااِِِِِِِِِِِِِه چه جوری این کارو کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ که عددا بشه کامنت؟؟؟؟؟؟

Posted by :O at June 5, 2006 8:53 PM

سربازي رو عشق است ! داري وارد قشنگ ترين قسمت زندگيت ميشي.
دلت رو بزن به دريا و برو جلو که همش حال و حوله !

Posted by soroush at June 5, 2006 6:44 PM

اسکولن همه :))

Posted by maryam at June 5, 2006 2:36 AM

اینا مسخره کردن یا جدی میگن اینارو؟

Posted by at June 5, 2006 2:09 AM

:|

Posted by tangerine. at June 4, 2006 6:09 PM

سلام ....
من هم همین طور خیلی جالبه ها !! همش فکر می کردم اونا نشون دهنده شماره ی پستهاییه که می زنی ! منتها بصورت رمز !!!! :)

Posted by mahour at June 4, 2006 5:26 PM

هان چه باحال!!
من نمی دونستم کاربرد این عدد ها چیه اون بغل! خیال می کردم یه جور کد مورس است!!

Posted by Amir at June 4, 2006 9:35 AM