اینقدر افه ی نیا بابا.
حالا همه یه جورایی ژانر هستن جز تو ی عقل کل.
مراقب باش داری ملا میشی.
ماشالا ملت کلن استعداد ملاییشون زیاده.

Posted by هانا at August 7, 2010 2:52 PM

تا همه ی ژانرارو نکنی ول نمیکنی نه؟ هه هه.(خنده ریز ریز)

Posted by sophie at July 28, 2010 4:15 PM

? HAH? chi bood in? man farsi baladama.....

Posted by at July 21, 2010 5:28 PM

میشه لطفا یه مثال بزنی؟
ثقیل حرف میزنی بابا...

Posted by Z.M at July 21, 2010 8:44 AM

:)) باحال بود

Posted by جیرجیرک at July 20, 2010 2:41 PM

چقدر ميدي هويت امُ فاش كنم؟؟؟

Posted by at July 18, 2010 6:24 PM

لطف چی؟؟؟ هه هه هه کردین!!!؟؟؟ با این پست!!!! فک کن!!!!

Posted by داداش کوچولو at July 18, 2010 12:45 PM