بله! می گن...!

از نزدیک که ببینید اما، کلا حالتان بهم می خورد از ازدحام و بی فرهنگی زائران محترم.

Posted by شهرزاد at June 23, 2010 5:01 PM

خوب شد كه تو از زن دايي نوشتي ....اينايي كه سرچ مي كنن چيز زن دايي ميان اين تو به جاي وبلاگ من! دهنمو زدن

Posted by خرمگس خاتون at June 8, 2010 7:17 PM

d;
یک جورهایی هم دارند کاری مییکنند که تا جلوی ضریح هم برود

Posted by چاقانه at June 7, 2010 4:50 PM

اوووَه!!! تازه کجاشو دیدی!
یه دستایی هم ساخته شده که به جای تو پول از جیبت در می آرن و می ریزن اون تو!

Posted by دن کیشوت at June 5, 2010 5:13 PM