غربتی‌ها از ایران که میروند و اسمش را می‌گذرند فرار مغز ها!!! غربتی‌ها موجودات غریبی اند ...

Posted by nigga at July 28, 2010 8:09 AM

چه شاکیانه نوشتم! الان که نمی تونم برم حرصم گرفت که مي تونستم برم و نرفتم!

Posted by Lord at July 26, 2010 12:46 PM

آخه اخوی
خودتم یادت باشه 0که یه زمانی داشتی از زیر پل حافظ رد می‌شدی توو دلت هی خدا خدا می‌کردی که زودتر بری از این مملکت تا موتورهای وحشی زیر پل بهت نزدن!
اون موقع دچار کج فهمی بودی؟! الان نیستی؟
آدم هیچوقت به چیزی که داره راضی نیست. اینه اون کج فهمی قطعی و فراگیر کلیه آدمها. و همینه که باعث می‌شه تو بخوای بری و وقتی رفتی بخوای برگردی یا وقتی برمیگردی بگی کاش ایران یجور دیگه بود که می‌تونستم بمونم.

Posted by Lord at July 26, 2010 12:03 PM

بعد بر اساس "اجتماع این دو دسته برابر می شود با کلیه آدمها" می شه نتیجه گرفت اونهایی که خارج ند اصن آدم نیستن! چون این دو دسته که همه داخل ند...

Posted by پارسا at April 27, 2010 7:24 PM

Ye daste ham hastan ke age nemiraftan kharej badbakh mishodan, Including me! :D

Posted by at April 26, 2010 6:20 AM

که من البته از این دسته بدم میاد

Posted by شهرزاد at April 24, 2010 7:57 PM

یه دسته دیگه هم هستند که می گن: هرجا بری آسمون همین رنگه

Posted by شهرزاد at April 24, 2010 7:50 PM

moteasefane shoma chizi be esme ehtemalat va estesna ro nadide gerefti...tajdide nazar lotfan!

Posted by sogand at April 24, 2010 3:59 PM

I beg to differ, there is a small portion of people who live abroad and are actually feeling fortunate.

Posted by N/A at April 24, 2010 9:03 AM

I beg to differ, there is a small portion of people who live abroad and are actually feeling fortunate.

Posted by N/A at April 24, 2010 9:03 AM

میفرماید که: جانا سخن از زبان ما میگویی

Posted by M. at April 24, 2010 5:00 AM