دوری و دوستی!

Posted by مهسا at April 18, 2010 12:04 AM

هان جان !
رفتی لب دریا عکس بگیر بفرست دلمون باز شه :D

Posted by hun at April 17, 2010 10:10 AM

منم با نظر خانم نگار کانلا موافقم

Posted by داداش کوچولو at April 16, 2010 12:45 AM

آخی...!
دلم کباب شد!
چقدر مشکلات بزرگی توی زندگیت داری
امیدوارم هرچه زودتر این ناراحتیت برطرف بشه .

Posted by نگار at April 15, 2010 5:20 PM

shayad chon dore dosesh dari...age nazdik bud halet azash beham mikhord!kolan ma chizaye doro bishtar doost darim

Posted by sogand at April 15, 2010 12:44 PM

من فکر کنم تو در دورترین نقطه ممکن از اون دریا خونه گرفتی

Posted by at April 15, 2010 11:19 AM