من کلاً شاشیدم! از بالا تا پایین، چه ویزا داد چه نداد چه اصن خبر نداشت من ویزا می خوام یا نه

Posted by Iman at April 17, 2010 11:11 AM

ریدم تو این زندگی‌ که ما رو مجبور کرد از یه دیوونه خونه فرار کنیم بریم یه دیوونه خونه دیگه

Posted by nigga at April 16, 2010 4:29 PM

چه ناراضی!

Posted by مهسا at April 14, 2010 8:18 AM

ای کاش کسی هم بود که من میشاشیدم به سرش!!!!

Posted by داداش کوچولو at April 13, 2010 11:22 PM

آره
اگه نداده بود هم الان میومدی همینارو نثار اون کسی می کردی که بهت ویزا رو نداده
;))

Posted by shahrzad at April 13, 2010 4:18 PM

بله. منم همینطور. بی شرف ِ عوضی. ازش متنفرم

Posted by سارا at April 12, 2010 9:45 PM

اگه نداده بود هم الان تو همین ساعت میومدی همینو میگفتی.. که شاش تو کله ش ویزا نداد فلان شدم...
والا..

Posted by M at April 12, 2010 8:40 PM

خب مگه مجبوری؟

Posted by دنیا at April 12, 2010 4:27 PM

این قدر اوضاع خرابه ؟؟؟؟ :(

Posted by دوشیزه - متولد اسفند at April 11, 2010 12:53 PM

agha shoma kolan mikhasti nale sar bedi...che visa midad che nemidad...;)

Posted by sogand at April 10, 2010 1:57 PM

وای یعنی منم شاشیدم تو سر اون حروم زاده ی پدر سگی که به من ویزاااا داددددددددددددددددددددددددددددد. بدبخت اگه می دونس 100 سال ویزا نمی داد:)))))

Posted by Apple at April 10, 2010 6:42 AM

هه هه
البته اون ملوّث بود نه ملوّس!

Posted by Mahtab at April 10, 2010 12:49 AM

این قدر؟!
ولی من اگه میخواستم خودمو درگیر ماجرا کنم به یه نفر اکتفا نمیکردم... چون به منم نمیداد، قبل و بعد من به اون همه جماعت دوستان و رفقا ویزاهه رو داده بودن که دیگه زندگی در وطن هم دست کمی از اینجا نداشته باشه!! پس خیلیییییییییین افراد ملوّس شونده به ... .
من با گت و گنده بودن این مملکت هم مشکل دارم. واسه این باید کیو مقصر دونست؟

Posted by Mahtab at April 9, 2010 10:33 PM

You would have said the same thing about the one that didn't give you a visa. Just make the best of it instead of complaining.

Posted by man at April 9, 2010 7:02 PM

Huh, welcome to the club!

Posted by N/A at April 9, 2010 3:13 PM