چنین است رسم و سرای درشت
گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

Posted by youssef at April 23, 2010 4:08 PM

نامجو از وقتی آدم شد که ا.ن آدم شد.

Posted by اوا at April 11, 2010 11:02 PM

قیافه نامجو که زشته
حالا زهره خانوم میگن:
از رو قیافه مردمو قضاوت نکنین .. زشته

نامجو هیچ هنر خاصی نداره فقط خزعبلات تف می ده
چرت و پرت میگه اسم خودشم میذاره هنرمند
اینم باطن زهره خانوم
اون یکی هم که دیگه نگو
:)

Posted by من at April 7, 2010 12:48 PM

LIKE

Posted by داداش کوچولو at April 3, 2010 7:19 PM

يكي هم ميشه من!

Posted by haafez at March 27, 2010 11:54 PM

اتفاقا همه حرف منم همینه که از رو قیافه قضاوت نکنین.
ولی قیافه رو که یه خودی خود میشه قضاوت کرد.
در اینکه این دو تا آدم زشتن که شکی نیست!

Posted by semi at March 27, 2010 11:04 PM

:)))))

Posted by مهسا at March 27, 2010 8:53 PM

بعضی وقت ها یک چیزهایی می نویسی آدم رو نا امید می کنی. قشنگ نبود.

Posted by at March 27, 2010 5:19 PM

نامجو از کی جزء آدم حساب شد؟

Posted by at March 27, 2010 5:17 PM

ها؟؟؟؟

از رو قیافه مردمو قضاوت نکنین .. زشته.

Posted by زهزه at March 27, 2010 10:19 AM