ایشالا به زودی پیدات می کنن. اگه شیکاگو بودی و دور و بر استودیوی اپرا می چرخیدی شانست بالاتر بود.
با خانوم سمین هم موافقم. خیلی پست برخورنده ای بود. هیچوقت نبخشیدمت.

Posted by Nazanin at January 20, 2010 8:11 AM

سلام
بامزه و جالب مینویسی.خوندم اون وقت یه جایی رسیدم که نوشته بود با دخترای تپلی عروسی نکنیم..و اینا
دیگه بدم اومد و بقیه اشو نخوندم......

Posted by samin at January 15, 2010 8:01 PM

من فكر مي كنم ... چون اقليت هستن سمي .
حساب كن خودت چند تا از اين خاطرات محيرالعقول از زبون آدم هاي دور و برت شنيدي؟

Posted by ميم at January 15, 2010 7:57 PM