خودم میام
می برمت
با یک نگاه
می دزدمت

Posted by semi at December 2, 2009 6:10 AM

نيت كن كه من زن ات بشوم بلكه يك شوهر بيايد و مرا ببرد... دانه به دانه يا درهم...فرق هم نمي كند....من خشنودم

Posted by kharmagaz at December 1, 2009 11:24 PM

بزرگترين اشتباه يك پسر همين است كه تمام زن هايي كه مي شناسد و شناخته است را در افكارش معشوقه هاي سابقش حساب مي كند!

خيلي از زيبايي ها گمراه كننده هستند!

Posted by Iranian idiot at November 30, 2009 2:16 AM

سلام
شاید روزی زنی را دزدیده بودی ...
جاری باشید

Posted by رها at November 29, 2009 6:08 PM

ديگه رفيق بازارش گرمه ... چه ميشه كرد . مثل نوشته هاي من كه دانه به دانه مي دزدند و من دستم به هيچ جا بند نيست ...
;)

Posted by mona at November 29, 2009 9:37 AM

بریم همشونو بکشیم.
پسشون بگیریم
بعد پشیمون شیم کلا

Posted by TAFA at November 27, 2009 10:17 PM

ای جان ِ دل...

Posted by سارا at November 25, 2009 8:46 PM

شاید نه که همه شان
ولی خیلی هاشان
زودی برمیگردند
دانه
به دانه
:)

Posted by maryam at November 25, 2009 3:22 PM