سلام
از اولویه خیلی بدم میاد... از کله پاچه و از آش بلغور شیر....
از نوشابه هم ینجور

از سنگک خوشم میاد
از شما هم خیلی خیلی خوشم اومد...
در مورد افرینش که این پایین نوشتی در مورد بز خیلی موافقم
بقول ما بوز ( به لهجه ی محلی های خراسان)

Posted by اراکده at November 23, 2009 12:03 PM

بی غم شکمو از ایران آفرین میگه به این حسن انتخاب

Posted by دادا کوچیگه at November 22, 2009 8:38 PM

چون اُلویه و سنگک و کولا داری
هنوز نصفه نیمه ای و خیلی کار داری!
;)

Posted by کسی که بلاگ شمارو خیلی میخونه! at November 20, 2009 12:37 PM

چون الویه و سنگک و ودکا داری،

Posted by د ا at November 20, 2009 10:40 AM