چاره: لعنت بر پدرومادر کسی که چتای ما را اینتنشنالی(قصدی) بخوند!

Posted by maryam at November 20, 2009 1:02 PM

نه!

Posted by ژاندارک at November 19, 2009 6:48 PM

برایند نظراتم رو درباره نوشته هات بخوام بگم می تونم بگم که فقط کمی و گاهی بامزه می تونی باشی

Posted by at November 17, 2009 11:17 PM

hunnnn :D

kheilee ham chatamooon khooobe :D :D

Posted by Amir at November 16, 2009 9:13 PM

man mishe. to chi?

Posted by at November 16, 2009 5:02 PM