این یعنی اینکه جامعه نونوا!احتیاج داره ولی مسلما وظیفه نونوا شدن با تو نیست!

Posted by sogand at November 5, 2009 1:22 AM

=))

Posted by bing at November 5, 2009 1:06 AM

با توضیح بیشتری در مورد "نونوا" همه مون رو خوشحال کن دوست عزیز

Posted by bing at November 4, 2009 10:52 PM