از اون چندش تر اونجایی هست که نامجو می خنده..اه..اه

Posted by صنم at November 2, 2009 12:42 AM

راست میگه آقای نامجو

Posted by امین at October 27, 2009 10:28 PM

خیلی جواده واقن. واقنا!

Posted by د ا at October 23, 2009 4:09 PM

کاش نامجو این پستت رو بخونه آرش
من هرچی در این مورد خوندم همه ش تعریف و ستایش از این اثر ِ بی نظیرش!!! بوده تا حالا
خیلی مختصر و مفید نوشته بودی بچه جان. مثل ِ همیشه که فصیح و بلیغ می نویسی...

Posted by سارا at October 23, 2009 12:18 PM

دقیقاً.

Posted by moeen at October 23, 2009 11:18 AM