همین چن ماه پیش خوب

Posted by مهسا at January 11, 2010 12:50 AM

درخت زردآلوی خانه مان،برگ هایش را گریست و مرد...

Posted by لیلا at October 19, 2009 11:48 AM

=))

Posted by ZafMaR at October 16, 2009 1:54 PM

خوب با چکش که نه ....
ولی همین تابستون با گوشکوب شکوندم و خوردم و حال کردم....

Posted by marziye at October 14, 2009 8:10 PM

شما خودت بگو ببینم الان تخمه خربزه هاتونو تف دادین یا نه هنوز؟
;)

Posted by حوا at October 11, 2009 10:52 PM

آخرين اميدم رو با تابستونه بودن زردالو به ياءس بدل كردي....

Posted by خرمگس خاتون at October 11, 2009 10:57 AM