من تو رو تازه کشف کردم ( با حماقت کریستف کلمبی خوانده شود ) . و از نوشته هات خوشمان آمد : )

Posted by رضا دوبوار at October 6, 2009 5:31 AM

تو يه بلاگ ديگه خوندم :
من برق مشتركم
مرا پرداخت كن

Posted by موبد at September 22, 2009 11:05 AM

=))))) واي خيلي خوووب اومدي خيليي

Posted by sara.. at August 7, 2009 11:25 PM

آی گفتی...

Posted by ميخ فندرسکی at August 7, 2009 10:42 PM

چطوری تنبل علی؟بیا بریم سن تمبل. یه شهریه زادگاه تنبل مقدس بوده . مزدم صبح پا می شن می شینن چشماشونو می مالن از آسمونش همبرگر می باره D:

Posted by آرش at August 6, 2009 4:15 AM

به به، چه قشنگ. من همیشه مطمئن بودم که تو شاعری آرش. الان با این شاهکارت مطمئن تر شدم. فقط یه ذره دلم برای شاملو سوخت. همین...

Posted by سارا at August 4, 2009 8:24 AM