آره واقعاً فکر کنم خیلی هم اهمیت داشته باشه این غربت !!!

Posted by مریم at May 25, 2009 10:30 PM

daghighan!!, goh khord! delesho khoshe etefaghan panjere o fekr o .... oona ghach hastan! baghiye kollesh ghorbate.....

Posted by at May 22, 2009 1:41 PM

با کلاس و هوی و پوچ رو خوب اومدی.
ولی نه منظورم این بود که شعر چرتیه به نظرم و وقتی در موقعیتش قرار بگیری می فهمی که اصلا هم این طور نیست که جناب سپهری می فرمایند!

Posted by semi at May 22, 2009 12:05 AM

این که بهش فحش دادی یعنی خیلی روشنفکر و باکلاس و هوی و پوچ و .... هستی؟ اولین باره بعد از خیلی سال که واقعن بدم اومد از چیزی که نوشتی ...

Posted by نینا at May 21, 2009 8:20 PM

هاها:) خیلی دیوونه ای آرش جانم! فکر کردم واقعاً از این خوشت اومده اینجا نوشتیش! باید حدس می زدم که بعدش یه مسخره بازی ِ هولناکی ساطع کرده باشی از خودت! خیلی خوب بود در هر حال. خوشم اومد:)

Posted by Sarah at May 20, 2009 11:24 PM

نه فقط این یکی ...

Posted by میم. قاف at May 20, 2009 7:09 PM

تازیان را غم احوال گران باران نیست!


Posted by at May 17, 2009 8:55 PM

تعبیر درست به جای عبارت "چه اهمیت دارد" این عبارت میشود که "به ت*مم گاه اگر می رویند قارچهای غربت" و خوب واژه به ت*مم هم از دربدری و ناچاری است. وقتی ادم زورش نمیرسد...

Posted by EchEm at May 17, 2009 7:11 PM

هان جان !!

می خواسته تریپ روشنفکر خسته غمگین بزنه ! وگرنه خودش هم در جریان بوده که دارد چرت می گوید !

Posted by Amir at May 17, 2009 2:03 PM

Kolan ziad az in joor enaiatha farmoodeand !!!

Posted by رها at May 17, 2009 12:46 AM

بله
ریده بی پدر

Posted by FM at May 16, 2009 7:26 PM

اتفاقا چه قدر عميق فرموده اند جناب سپهري

Posted by امين at May 16, 2009 12:44 PM