اصل وبلاگی. لینک و اینا شدی و اجازه واینا.

Posted by قلا at May 5, 2009 7:56 PM

حال شما فک کنم بهتر باشه . :دی
خانم دکتر خوبن ؟ (دندانپزشک)
کی کیک هم راکخواه بود .
فک نکنم محیط اینجا جای مناسبی برای چت باشه :)

Posted by SAHAR at May 5, 2009 3:01 PM

تو رو آره. کی کی رو ولی نه. حالت خوبه؟

Posted by semi at May 4, 2009 11:33 AM

منم کلا هی میام
یه وبلاگ برای من درست کردی عکس ماه توش بود
بعد گفتی تو کی کیکو میشناسی ؟
منم گفتم آره .
بعد نگفتی کی کیک چه نسبتی با تو داره
یادت اومد ؟

Posted by سحر at May 2, 2009 1:21 PM

هومممممممم لایکد ایت

Posted by رها at April 29, 2009 10:57 PM

خیلی خوب بود.

Posted by arash. at April 29, 2009 12:19 PM

آفرین که جفتتون میاید. شما 2 تا مشتریهای خوبی برای من هستید.

Posted by semi at April 28, 2009 5:22 AM

سلام سميال. از گودر مي‌خونمت.
آخه تو يه چيزي مي‌نويسي، آدم غمش مي‌گيره. ياد يه چيزايي مي‌افته که ديگه روش نمي‌آد بياد وسط جاکامنتي بساط شوخي‌گري (ک.ر. نوترينو) و مسقره‌بازي پهن کنه.
وگرنه بنده در خدمت شما هستم و به عنوان خواهر ديني، براي شما ساندپيچ جگر مرغ (که قبلا وصفش رفته) تدارک مي‌بينم.
که خوشحال و مويد و موئفق شيد و اين حرفا.

Posted by red at April 28, 2009 12:49 AM

دیدی اومدم!
قبلناشم اومدم صدام درنیومده خب!

Posted by نقره at April 27, 2009 9:53 PM

جا داره در اینجا یادی هم از دخترک کبریت فروش کنیم.

Posted by Lithium at April 27, 2009 1:53 PM

Awesome!made my day.

Posted by maryam at April 27, 2009 10:07 AM