حالا جوراب مخصوص خواب هم مد میشه....

Posted by خورشید خانوم at March 15, 2009 12:39 AM

مگه تابستونا هم با جوراب میشه خوابید؟!

Posted by بانو at March 15, 2009 12:37 AM

اه اه پاهات کم کم نازک میشه میشکنه.

Posted by Lithium at March 13, 2009 2:20 PM

"سر" درگمی؟

Posted by semi at March 12, 2009 2:43 PM

عادت ديگه گير نده:-".. پس منم اوضام خيلي بيريخت آخه با جين ميخوابم :-s

Posted by sara... at March 12, 2009 12:36 AM

به اين بوز بگو هزارپا اگه بود باعث سردرگمي هاي ديگه اي هم مي شد كه اين جا نمي شه گفت....

Posted by forough at March 11, 2009 12:52 PM

دلت بخواد
تازه شصته پاشم میکنه تو دهنت و ....
راستی تو مگه همون درخت تکیده نیستی که به کس دل نبسته ای و نه کس به تو دل ؟

Posted by sahar at March 9, 2009 2:24 PM

خوب انقد نچسب بهش

Posted by maryam at March 8, 2009 2:49 PM

نه بابا از اونا نیست که جوراب حوله ایه

Posted by semi at March 8, 2009 11:36 AM

ولی از این جوراب سکسیا باشه حال میده ها!!!!!

Posted by meyami at March 8, 2009 10:45 AM

اگه هزار پا بودی چی کار می کردی پس

Posted by arash. at March 8, 2009 7:33 AM