هممممممم
منم پلی تکنیکیم..ولی از برقیا میترسم...خیلی تو خودشونن

Posted by blue at June 1, 2009 1:02 PM

عمدتا تلاش می‌شود تردد با ماکزیمم فاصله از منطقه سرد و خشک (در زمستان)، گرم و خشک (در تابستان)، و به درد نخور در سایر مواقع سال صورت پذیرد.

Posted by red at December 24, 2008 1:47 PM

پس دانشگاه اومدم به چه دردی میخوره ؟! بهترین فایده اش از جک و جوادی خارج شدن ه !

Posted by مریم at December 20, 2008 10:41 PM