می گم این یکی جداً خدا بودااا !
:))))
اشکم در اومد ...

Posted by از زندگی at February 13, 2009 7:04 PM

بخوار !:))))))
فقط از ذهن تو تراوش می کنه !

Posted by NaZanin at December 1, 2008 7:39 AM

در برخی نسخه ها نیز آمده بیا از کون من بخور. به صورت تحریف شده البته. من علاقه ی زیادی به هسته موز دارم. می شکنم و تخمه هاش رو بو می دم و تو مراسم عروسی ننه ام با بر و بچ می شکنیم و می خوریم.

Posted by bb at November 28, 2008 10:17 AM

اصولن بعضی از ماهیها هم هستند که تخم خوار هستند. یعنی تخم ماهی های دیگر را میخورند.
تکلیف؟؟؟؟

Posted by کیوان at November 28, 2008 12:15 AM

ايول به تو .

Posted by saye at November 27, 2008 10:22 PM