این رو خوب اومدی

Posted by مریم at April 27, 2009 2:08 AM

بله دیگه. همین شرط‌ها رو می‌ذاری که لازم نباشه به‌ش عمل کنی!

Posted by دودینگ‌هاوس at December 12, 2008 8:57 PM

ولی من ترجیح میدم دوستم داشته باشن;)

Posted by الناز at November 12, 2008 2:53 PM

حالا اتفاقا من وقتی خیلی sadistic فکر می‌کنم، دلم می‌خواد اونی که دوسش دارم بمیره تا من با خیال راحت زندگی کنم!

Posted by ارغوان at November 10, 2008 11:00 AM

چاکرم آقای نصفه! یه کم دیگه صب می کردی با تولدش یهو تبریک می گفتی
:)

Posted by نقره at November 9, 2008 6:27 PM

نه سميال، جان عزيزت نه... خانم والده مي‌خواست با زينت خانم صحبت کنه، دخترش رو خواسگاري کنه برات...سميال تو نبايد يخ بزني...

Posted by red at November 9, 2008 1:10 AM

بشریت پیچیده تر از این حرفاس... حتی اگه "کاری کنی که دیگر هیچ کس دوستت نداشته باشد"، بعد با خیال راحت بمیری، بعد از مرگت یه عده آدم پیدا میشن و هی دوستت میدارن، بعد هی خیالت ناراحت میشه!

تجربه ثابت کرده که انسانها بسیار مرده پرستند...

همه اینا رو گفتم که توجه شما را به ماهیت دینامیک دوست داشتن ملت جلب کنم.

Posted by مهتاب at November 8, 2008 10:50 PM

من که برای مردن نیازی نمی بینم اول کسی دوستم نداشته باشد ! اما برای کما رفتن چرا !!!

Posted by مریم at November 8, 2008 11:36 AM