شوما اون يه جبهه هواي سرد ِ منگ رو بپا...واللا...

Posted by red at October 21, 2008 8:34 PM

hehe, divooneye jalebi hasty, khosham umad

Posted by at October 19, 2008 2:36 AM

یا حق
سلام
معمولاً آدمای بدویِ دوربین ندیده این‌طوری‌اند. نکنه منظورت این بود؟!... بین انگشت اشاره و شست‌ات رو گاز بگیر. دیگه هم از این حرفا نزن.
موفق باشی

Posted by محسن خطیبی‌فر at October 18, 2008 6:36 AM

خيلي . حالا يه دونه جديد اومدهخ با همه شون فرق داره .

Posted by saye at October 16, 2008 1:45 PM