ديدي اتوبان‌هاي بعضي ممالک رو که لعنت خدا هي مي‌ري و هي مي‌ري و هي مي‌ري...

Posted by red at October 21, 2008 8:36 PM

بعضی وقتا هم ترافیک که تموم میشه میرسی به یه بیایون. بعد احساس میکنی کاملاً عمرت تلف شد.

Posted by Crazy Del at October 13, 2008 7:40 PM

انشااللّه خداوند ترافیک از نوع اول رو نصیب همه‌ی بنده‌هاش کنه!

Posted by ارغوان at October 12, 2008 1:14 PM