ها ها ها! خنده رفت بسی بر ما.

Posted by Mahtab at August 10, 2008 10:16 AM

چرا به روز نمی شی؟؟؟

Posted by Missy at August 10, 2008 12:49 AM

من کشته ی اون پای راستشم که اون حالتی شده در حین هروله!

Posted by پریسا at August 7, 2008 4:07 PM

یاد باد آن روزگاران، یاد باد...

Posted by فروغ اعظم at August 6, 2008 3:44 PM

من يك خانم جان مى شناختم. اون هم تبديل شد به بادمجان.

Posted by Pedram at August 6, 2008 8:00 AM

به امیر :

عزیزم شما نتونستی درک کنی اشکال از خودته.من که به شخصه هم موز و درک کردم هم فروغ جونو...البته بیشتر فروغ جونو...

Posted by میلاد at August 4, 2008 6:03 PM

سلام. به شما لینک دادم.

Posted by منگول at August 4, 2008 12:32 AM

آخرین باره که با فروغ و موز شوخی می سازی ها

Posted by forough at August 3, 2008 11:39 PM

هان جان عزیزم
از بس که سخت نوشتی ها، هیچ کی هنوز نتونسته درک کنه و کامنت بزاره ! یه شرح و تفصیر اضافه می خوای بنویس !

Posted by Amir at August 3, 2008 9:34 AM