هاااااااااااا! خوب چیزیه پس! دست استکبار هم قطع میشه یه جورایی!

Posted by Parisa at May 13, 2008 1:06 PM

سمیال، پاشو بیا چارتا پست درس‌درمون بنویس دلمون واشه...
نیای می‌زنم له‌و‌پهت می‌کنما...

Posted by red at May 10, 2008 1:14 AM

حقیقتا رشته ی نوپای بلوتوث رو منهدم کرده.
منو که مبلغ خویش کرد رفت.

Posted by Lithium at May 6, 2008 9:22 PM

? WTF

Posted by keep talking at May 5, 2008 12:39 PM