اگه از اول می دونستین که یکی ماهیه اون یکی قورباغه که خوب طوری نیست ولی اگه ماهی فکر می کرد که قورباغه ماهیه یا خودش قورباغه اس و قورباغه فکر می کرد که ماهیه قورباغه اس یا خودش ماهیه، داستان خیلی دردناکیه.

Posted by keep talking at April 28, 2008 7:33 PM

آره حالا ما می دوینم شما دوتا ماهی و قورباغه بودین. خب بعدش چی شد؟

Posted by نقره at April 23, 2008 9:17 PM

خب میرزا که گفته من فضولم :ي

Posted by نازلی at April 21, 2008 6:15 PM

ببین این کژتابی داره.
4 تا بودین ؟
3 تا قورباغه و یه ماهی؟
2و 2 تا؟
1و 3تا؟
یه ماهی و یه قورباغه؟

Posted by FM at April 18, 2008 10:46 PM

قورباغه تو دریا؟! بعید به نظر می رسه! شایدم از صنایع ادبی بهره جستید، ها؟

Posted by Parisa at April 13, 2008 11:19 AM

آره سحر جان نظر منم همینه آرش.

Posted by نازلی at April 12, 2008 1:14 PM

ارش میخواستم یه تحلیلی درباره این تیتر داشته باشی

Posted by سحر at April 10, 2008 11:13 AM

چه عالمي داشتين

Posted by فـَرا at April 7, 2008 8:45 AM

سرنوشتتونم مشابهه؟

Posted by niaz at April 6, 2008 6:54 PM

دیگه نوبت منه
سایه‌ش افتاده رو آب
...
لابد تو و اون قورباغه‌هه رو مرغ چمن‌خوار خورده [یاه]

Posted by red at April 5, 2008 10:22 PM

جوجه اردک زشت هم بازی ؟ .

Posted by Tooba at April 5, 2008 2:32 PM