یه جواب جدی، اکثرن خودش پینگم می‌کنه. بعضی وقت‌ها هم خودم می‌رم پینگ فورمشو پر می‌کنم.

Posted by نازلی at April 5, 2008 2:00 AM