یه ایده میدم راجع به این کارت تبریکه پول میگیرم!

Posted by LiTi at February 27, 2008 10:20 AM

aslan ahamiyati nadare ke nemiyay ap koni...yani hardafe in posteto mikhunam mikhandam...asan che karie ap koni ..han?:D

Posted by شقایق at February 26, 2008 4:14 PM

ببین برادر من، کلّن‌(گ) هر دیدی یه بازدیدی داری و سایر قرتی‌بازیهای مربوطه.
مورد مربوطه در اسرع وخت لحاظ می‌شود.

Posted by red at February 25, 2008 1:51 AM

اما من دوست دارم خودم کارت تبریک درست کنم :-/

Posted by Parisa at February 24, 2008 12:49 PM

ای بابا! من فکر می کردم دیگه از حال و هوای جیگر میگر اومدی بیرون!

Posted by Parisa at February 24, 2008 12:38 PM

ما رو باش، باسه کی داشتیم ساندپیچ جیگر‌میگر مرغ و تمبون باسه فاطی ِ‌ مربوطه پست می کردیم.
هــِی هــِی هــِی

Posted by red at February 24, 2008 12:35 AM

هاااااا دیدی گفتم یه پرس و جو کنی بد نیست !

Posted by مريم at February 23, 2008 9:52 PM

“….قطاری که نزدیک و نزدیکتر می آید.
هارمونی يکنواخت چرخها,
چرخهایی که سالهای سال
نقطه تلاقی اين دو خط موازی را
در دور دستها جسته اند…..”

“تلاقی” آخرين دستنوشته “دلتنگ دلتنگی های آسمان” در انتظار نگاه گرمتان است!

Posted by at February 23, 2008 8:51 PM

چطوره آقا؟؟ به خودتم می‌خوایی بلینکم؟

Posted by نازلی at February 23, 2008 6:39 PM