آخه فیدت کلنی کار نمی‌کنه.بعد پینگم که نمی‌کنی. خب آدم از کجا بفهمه؟ من که هرچن روز یه بار می‌آم این‌جا می‌بینم کلی پست جدید بعد افسرده‌ی روحی روانی می‌شم. بعدم اوهوم اصلن خوب نیستا این فید و وبلاگ من را با آن خوندن. اما علم پیشرفت می‌کند و نمی‌شود جلوی آن ایستاد. این بود انشای من :ي

Posted by نازلی at February 23, 2008 11:01 AM

آره اون‌جا الان دوعدد نویسنده داره.
بعد چه باحال. یعنی خانومم خارج‌ه باشه نمی‌شه و فقط از آقایون سفارش می‌گیرن؟؟؟ بعد قبل از تبلیغ توسط بنده، می خوام بدونم که این الان به شخص شخیص شما هم ربط داره؟؟؟ اگه ربط داره که همین الساعه می‌تبلیغمش. اگه نداره که می‌تونه تا فردا صب کنه :ي

Posted by نازلی at February 23, 2008 10:58 AM

یعنی یکی از اینا می‌فرستی در خونه‌مون؟

Posted by نازلی at February 23, 2008 7:35 AM

یعنی اگه شایسته بود خواهش نمی‌کنی؟ :ي
میگم که منظورت از این‌که فید نداری چیه؟‌:ي

Posted by نازلی at February 23, 2008 7:35 AM

لابد اینجا زبونم لال، طاعون اومده، همه رفته‌ن، صدا از کسی در نمی‌یاد ...
لابد فقط من مونده‌م و یه موش و یه جا سمیالیسیمی

Posted by red at February 22, 2008 1:50 AM

می‌بینی؟ اینا فقط تو رو به‌خاطر لودگی‌هات می‌خواستن...

Posted by red at February 14, 2008 1:39 AM

ملاحظه کردیم، ناز و گشنگ‌گشنگ بود، الان می‌باس چی‌کار کنیم؟
الان امعه‌ی ذکور برای داف مطرح مد نظرشون یکی از اینا بفرستن؟
و جامعه‌ی نسوان هم برای مذکر مورد علاقه از این کارتا ارسال کنن؟

Posted by red at February 12, 2008 1:51 AM