آ آ آقا... ب ب به خدا م م ما نبودیم!

Posted by نقره at January 24, 2008 12:51 PM

حالا اگه خودشم نمی دونست می شه همچین کاری هم کنه، تو یادش دادی.

Posted by Missy at January 23, 2008 9:53 AM

:-ssssssssssssssssssssssss من فقط داشتم می خاروندم :-ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Posted by at January 21, 2008 8:22 PM

چار سوتون بدنمون الان میخ شده به دیوار و شیطون هی زرت زرت می‌ره تو جلدمون و می‌گه: "بهش بگو اگه ناخون ِ یارو تمیز باشه چی..."
ولی بنده ملاحظه اعصاب و اوقات شما رو می‌کنم و به روتون نمی‌آرم.
بنده آدم متوجه و موجهی هستم.

پ.ن.: ناخن‌های ما تمیزمی‌باشد

Posted by red at January 21, 2008 8:09 PM

خدایی ترسیدم!!!

Posted by مری مون at January 21, 2008 7:30 PM

طرف شما حسنی نیست احیانا؟
موی بلند
ناخن دراز
واه واه واه؟

Posted by Parisa at January 21, 2008 12:41 PM