این الان بیسویکونیم اینچه، اینچ از قراری 2سانتونیم، پس عارضم خدمتت که رو این حساب حضرت‌عالی، علی‌الحساب، نیم‌متر مانیتور داری که می‌تونی باهاش دنیا رو سیر کنی.
بهت پیشنهاد می‌کنم باهاش فیفا 99ای، چیزی بازی کنی، عیش‌ات تکمیل شه.
می‌تونی هم توش شنا کنی، حالا هرجور خودت صلاح می‌دونی.
به‌نظرم با یه متخصخص، صلاح‌مشورت کن.

Posted by red at January 15, 2008 11:57 PM