می‌شه لطفا به جای ساعت رومیزی، بهم یه ساعت‌مچی با آرم مزخرف برنامه‌تون بدین؟
(ک.ر. پالپ)

Posted by red at January 19, 2008 3:11 PM

هلاکتم، روشنه؟
به امام قسم هلاکتم

Posted by red at January 15, 2008 11:51 PM

بزنه تو کمرم داغون شم می افتم کشور خارج؟

Posted by نازلی at January 15, 2008 1:27 AM