بابا تو ایران که دماغ مشکلی نیست ! همون قبل دانشگاه عمل میکردی، بعدش هم تو دانشگاه شوهر میکردی تموم شده بود رفته بود دیگه !

Posted by مریم at December 10, 2007 11:25 PM

اه من الان که با هم تلفنی حرف زدیم اومدم اینجا دیدم چقد فعالیت کردی! دفعه آخر که اومدم آخه چیزی نبود فکر کردم حالا حالا ها ادامه داره!

Posted by arash. at December 9, 2007 10:45 PM

راس می‌گی فکر اینجاشو نکرده بودم...

Posted by semi at December 9, 2007 11:27 AM

فک کن تو با همین دماغ دختر میشدی

Posted by محمد at December 9, 2007 10:54 AM

حالا یکیشو بگووووووووووووووووو!

Posted by zangool at December 8, 2007 10:05 PM

راستی این بدبختا منظورت به کی بود ؟! به دخترایی که مثل من بلد نیستن یا به پسرایی که با چند تا جمله عاشق میشن ؟! یا به اونایی که سعی کردن با چند تا جمله خرت کنند ؟! (دور از جون شما البته )

Posted by مریم at December 8, 2007 7:02 PM

حالا چی میشه از این جملات یه کم یاد ما بدی ؟! ;-)
میگم بیزینس راه بنداز مستعدی !

Posted by مریم at December 8, 2007 7:00 PM

پ.ن. تو چه قیفی

Posted by red at December 8, 2007 2:30 AM


در جواب به جمله‌ی ناز ِ احساسی ِ آشغونه‌ت:

سمیالا،
بخت باز آید کز آن در،
یکی چون تو درآید،
تو چه زیبا و لطیفی
تو چه رعنا و عفیفی
تو چه لیفی تو چه کیفی
با چنان قد و چنان رو و چنان مو که تو داری
بدان سان که بسی صبر بباید پدر پیر فلک را
که تا مادر گیتی چون تو فرزند بزاید

Posted by red at December 8, 2007 2:02 AM