آره اگه بشه که خیلی خوبه. فقط جاش دور نباشه. ممنون.

Posted by نازلی at December 4, 2007 1:40 PM

صد البته !

Posted by مریم at December 4, 2007 9:52 AM

آخ که چقد دنبالش میگشتم!
دستت درد نکنه؛راحتم کردی

Posted by الناز at December 4, 2007 9:39 AM

داری؟ قرض بدی بهم؟ :ى

Posted by نازلی at December 4, 2007 12:24 AM

حیف نیست اینا رو همینطور رایگان در اختیار مردم میذاری ؟! پسر تو می تونی از اینا درآمد زایی کنی ! مگه اینکه اینو دمو گذاشته باشی اینجا !

Posted by مریم at December 3, 2007 11:28 PM

هان جان !
در مورد بقیه چیز های کردنی جز خواب ! چه باید گفت ؟

Posted by Amir at December 3, 2007 7:16 PM

حسم این بود که از یملیخا هم خوشبخت ترم.

Posted by semi at December 3, 2007 1:04 PM

یه امور تربیتی داشتیم که می گفت: وقتی یملیخا اینا از اون خواب طولانی بیدار شدن، همه ی گروه رو به یملیخا گفتن : "یملیخا جان! برو شهر برای ما کباب بخر!"
حالا می خواستم ببینم حس شما چی بوده بعد این خواب؟

Posted by Parisa at December 3, 2007 12:28 PM