بزرگداشت شاعر فقید قیصر امین پور
روز سه شنبه ، 6 آذر ساعت 3 - 6
تالار شیخ مرتضی انصار ی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Posted by شب شعر روز مبادا at November 24, 2007 10:02 PM

بچه ام frustrated شد رفت....

Posted by kh.m.kh at November 24, 2007 7:10 PM

خب منظورم این بود که همون فارسی خودمون راحتتره

Posted by semi at November 24, 2007 8:19 AM

غرب‌زده‌شدی رفت..
الان باید راجع به کرامات زبان فارسی پست بذاری؛ نه اینکه بیای بگی انگلستانی فلانه و بهمانه.
متوجهی؟

Posted by red at November 24, 2007 1:57 AM