حتي براي شما دوست عزيز
كلاً ارايه ي بليط نشانه ي شخصيت شماست

Posted by سولي at November 23, 2007 2:05 PM

خب بعععععععله دیگه! از قدیم گفتن جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته!

Posted by Parisa at November 18, 2007 1:58 PM

مهر میورزیییییییییییییم

Posted by الناز at November 15, 2007 1:45 PM

تو اصلن دادی محسوس جات و نامحسوس جات ات رو از لحاظ حیثیت شیعی بررسی کنند؟... به گفتمان اهل بیت گوش می کنی؟...جام جم می گیری ؟...والله... پس فردا با هزار کوفت و مرض می خواد برگرده این جا... استیک هم می خواد آقا...

Posted by kh.m.kh at November 15, 2007 10:09 AM

مگه چاقی؟

Posted by FM at November 15, 2007 8:52 AM