چی توش می گن یعنی؟:-/

Posted by arash. at December 10, 2007 11:15 PM

نه واقعاً احمقانه هست . موافقم. ربطي هم به تطابق سليقه نداره. ما اينجا تي وي چنل هاي ماهواره رو ورق مي زنيم هي. بعضي هاش به برنامه ي ظهر خانواده مي گه زكي .
من واسه همين يه چيزي بهم ثابت شد. سطح شعور به طور ميانگين در همه جاي جهان يكيه . شايد تكنولوژي پيشرفته تر باشه ، بعضي ها جهان سومي تر باشن از نظر تكنولوژيكي، بعضي ها انفجار اينفورميشن داشته باشن ... ولي همه جا سطح شعور يكسانه . بحث شعور يه چيزه ، بحث پيشرفت هاي تكنولوژيكي و اينا يه چيز ديگست

Posted by عدد at November 18, 2007 9:40 PM

به نظر من باید آموزندی باشه، پاسدار خون شهدا باشه، طعم فقر چشیدی باشه و کلا خوب باشه... با مبانی ارزشها فرهنگ، دین، اسلامی و غیره متفق القول باشی

Posted by semi at November 11, 2007 11:01 PM

برام جالبه که چرا شما فکر می کنین هر چی که مطابق سلیقه تون نیست احمقانه ست. تو برامون بگو که یه برنامه صبحگاهی تلویزیون - که بیشترین مخاطب‌هاش قاعدتا زنهای خونه‌دارن - باید چه ویژگی هایی داشته باشه! آره! پیشنهادت برا ساخت یه برنامه صبحگاهی چیه؟

Posted by حسین at November 11, 2007 7:38 PM

america ke na, vali europa... oonam na

Posted by shokoofe at November 9, 2007 10:05 AM

بَهَ اونجا هم اوضاع استغفرلله ِ ؟‌

Posted by red at November 9, 2007 3:53 AM