با عرض پوزش، با دومی موافق ترم !

Posted by مریم at November 7, 2007 10:37 PM

به نظرم علت موفقیت، پشتکار و توکل به خداست، در کنارش تشویق خانواده و اهل منزل هم مفید فایده‌س.
نکته: در هر دیفرانسیل از زمان، ابناء بشر ِ خنگ، به قدر کفایت موجودند، کافی‌ست، کشف‌شان کنید

Posted by red at November 7, 2007 8:54 PM

یک مورد هم از این جهشه سراغ دارم که در یکی اتفاق افتاده... آدرس بدم؟

Posted by at November 7, 2007 7:55 PM

دلیل شکست مارکسیسم هم سرمای مسکو بود... لامپم ُ روشن می کنین؟

Posted by kh.m.kh at November 7, 2007 7:54 PM

دلیل پیروزی پیامبران 8 ساعت خواب مفید و ویتامین های گروه های آ و ب و ث و اسیدهای آمینه بود... میرم مرحله بعد؟

Posted by kh.m.kh at November 7, 2007 12:23 PM

موافقم! ولی به نظرم بیشتر به یه کوروش کبیر نیاز داریم!

Posted by الناز at November 7, 2007 12:09 PM