:)))) ياد قصه‌ي حضرت ابراهيم افتادم!

Posted by ليلي at October 1, 2007 4:11 AM

اصولا نزد ما رخ نمی‌نماید ...
بلاگ رولینگ رو عرض می‌کنم

Posted by red at September 30, 2007 10:43 PM

5

Posted by ماهو at September 30, 2007 9:22 PM

:))))

Posted by Parisa at September 30, 2007 1:39 PM

پس چرا گاهی فیلتر می شه و کار نمی کنه؟!

Posted by دختر at September 30, 2007 8:39 AM

خوب درست که بلاگ رولينگ پيغمبر شده اما اين دليل نمي شه که شما بخواي از زير بوقلمون و گوشت کوب و قله ي کوه شونه خالي کني

Posted by anadi at September 29, 2007 11:43 PM

ها ؟ !

Posted by YekPooria at September 29, 2007 5:49 PM

استاد با این مطلبت خیلی حال کردم. خیلی باحال بود.

Posted by k1 at September 29, 2007 11:06 AM