چقدر آپه

گوز گوزه
وای کسایی که برای همش همین "گوز" رو به کار می برند
منو می برند بالای دیوار

Posted by FM at September 19, 2007 10:26 PM

چقدر آپه

گوز گوزه
وای کسایی که برای همش همین "گوز" رو به کار می برند
منو می برند بالای دیوار

Posted by FM at September 19, 2007 10:26 PM

در حال خوردن سالاد بودم كه اين پست شما دل و روده‌ام و نوازش داد! سالاد ِ عجيب چسبيد:)

Posted by ليلي at September 19, 2007 4:35 PM

مشکل تو اینه که ما رو تخمتم حساب نمیکنی که بگی الان آمریکایی ؟ تهرونی
ببین حجم با حجم ساده میشه میمونه چگالی بو که اینم ثابت نیستو به متغیر زیادی بستگی داره

Posted by سحر at September 19, 2007 9:18 AM