من که هیچ وقت لیوانو ندیدم همینه دیگه الان باید تو دیونه خونه باشم . همجور آزمایشم دادم اما...

Posted by گمشده at August 13, 2007 12:03 AM

نیمه پر هم خالی از یک چیزی است

Posted by narbanoo at July 18, 2007 9:05 PM

اصلا نیمه بحث کس شری هست

Posted by FM at July 17, 2007 11:08 PM

god bless all of us!

Posted by sun at July 14, 2007 7:55 AM

يا حتی به قول يکی از دوستام، می​خوام اصلا" نه ليوانی وجود داشته​باشه نه من و تو ای که بخوایم سر پر يا خالی بودنش بحث کنيم.

Posted by شکوفه at July 13, 2007 3:51 PM

فکر کردم الان می گی فول او ش.....!!!!!
full of sh

Posted by sabok vazn at July 13, 2007 4:09 AM